Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy

EYR-na saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Nebit ministri Jawad Owji bilen duşuşygy geçirildi. Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň hem-de Eýranyň energetika ulgamynda ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygtamak bilen, taraplaryň bu ugurdaky ähmiýetli başlangyçlarynyň sebit hem-de halkara düzümleriniň çäklerinde yzygiderli goldanylýandygyna kanagatlanma bildirdiler. Ýurtlaryň energetika … Continue reading Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Eýranyň nebit ministri bilen duşuşdy