Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki duşuşyklar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde YHG-niň Ministrler Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak maksady bilen türkmen paýtagtyna gelen daşary ýurt wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi. ÖZBEGISTAN… Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri Raşid Meredowyň hem-de Abdulaziz Kamilowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Diplomatlar sebit derejesindäki özara hereketleriň depginine aýratyn ähmiýet bermek bilen, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we … Continue reading Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki duşuşyklar