SPORT

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça 23 ýaşa çenli ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy ― 2024-iň saýlama tapgyrynyň “K” toparçasynda Indoneziýanyň hem-de Hytaý Taýpeýiniň ýygyndy toparlary bilen duşuşar. Bu barada Makaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçirilen bije çekişlik dabarasynda belli boldy. “K” toparçanyň duşuşyklary merkezleşdirilen görnüşinde Indoneziýada geçiriler.

Geçirilen bije çekişligiň netijesinde ýaşlar ýygyndylaryň 43-si toparçalaryň 11-sinde bäsleşerler.

Her toparçanyň ýeňijisi we ikinji orny eýelänleriň iň gowy dördüsi 2024-nji ýylda Katarda geçiriljek Aziýa Kubogynyň final tapgyrynda çykyş etmäge mümkinçilik alar. Kataryň ýygyndysy final tapgyrynyň ýer eýesi hökmünde Yklym ýaryşyna gönümel gatnaşar.

Aziýa Kubogy-2024-iň saýlama tapgyry (U-23):

 • “А” toparça: Iordaniýa (ýer eýesi), Siriýa, Oman, Bruneý.
 • “В” toparça: Koreýa Respublikasy (ýer eýesi), Mýanma, Gyrgyzystan, Katar.
 • “С” toparça: Wýetnam (ýer eýesi), Singapur, Ýemen, Guam.
 • “D” toparça: Ýaponiýa, Bahreýn (ýer eýesi), Palestina, Pakistan.
 • “Е” toparça: Özbegistan (ýer eýesi), Eýran, Hytaý Gonkongy, Owganystan.
 • “F” toparça: Yrak, Kuweýt (ýer eýesi), Gündogar Timor, Makao.
 • “G” toparça: BAE, Hindistan, Maldiwler, Hytaý (ýer eýesi).
 • “H” toparça: Taýland (ýer eýesi), Malaýziýa, Bangladeş, Filippinler.
 • “I” toparça: Awstraliýa, Täjigistan (ýer eýesi), Laos, KHDR.
 • “J” toparça: Saud Arabystany (ýer eýesi), Kamboja, Liwan, Mongoliýa.
 • “K” toparça: TÜRKMENISTAN, Indoneziýa (ýer eýesi), Hytaý Taýpeýi.

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri