Türkmenistanyň ähli metjitleri işläp başlaýar

Ertir, ýagny 29-njy martda Türkmenistanyň ähli metjitleri işläp başlar. Bu barada “turkmenportal.com” hem-de “ashgabat.in” internet neşirleri Türkmenistanyň Müftüligine salgylanyp habar berýär. Şol habarda, 2-nji aprelde başlajak Oraza aýynyň hormatyna ýurduň çägindäki ähli metjitler hemişeki tertibinde adamlary kabul edip başlar. Metjide barlanda, arassaçylyk we öňüni alyş çäreleri görülmelidir. Mukaddes Oraza aýynyň … Continue reading Türkmenistanyň ähli metjitleri işläp başlaýar