TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Türkiýä ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň awgust aýynda Türkiýe Respublikasy ugry boýunça birnäçe ýörite gatnawlary amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Awiakompaniýa Türkiýä ugry boýunça göz öňünde tutulan ýörite gatnawynyň ilkinjisini 2-nji awgustda amala aşyrýar.

Alnan maglumatlara görä, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 2-nji awgustynda Aşgabat — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite halkara uçar gatnawyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar.

Mundan başga-da, «Türkmenistan» awiakompaniýasy golaýda, ýagny 30-njy iýulda Minsk ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny ýerine ýetiripdi.

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

ABŞ maýmyn mama keseli üçin adatdan daşary ýagdaý yglan etdi

Ata Watan Eserleri

Ýerli ýolagçy howa gatnawlarynyň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Fransiýa koronawirus çäklendirmelerini ýatyrdy

Ata Watan Eserleri