TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa ugurly uçar gatnawlary barada

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherine adaty halkara uçar gatnawy ýola goýuldy. Bu gatnawlaryň sanynyň artdyrylmagy göz öňünde tutulýar.

Aşgabat-Kazan ugry boýunça yzygiderli gatnawlary täzeden ýola goýmak 19-njy iýunda meýilleşdirilýär. Bu barada Kazanyň halkara howa menziliniň gatnaw tertipnamasynda bellenilip geçilýär.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy her hepdäniň dynç günleri bu gatnawy ýerine ýetirmegi meýilleşdirýär. 22-nji iýulda bolsa, awiagatnawlaryň ýygylygy artdyrylyp, hepdede 2 gezek, ýekşenbe we anna günleri ýerine ýetiriler.

Ozal, Aşgabatdan Kazana uçar gatnawlarynyň 1-nji iýulda başlamagynyň göz öňünde tutulýandygy mälim edilipdi.

Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiýa arasyndaky awiagatnaw Aşgabat-Kazan-Türkmenabat ugry boýunça ýerine ýetirilýär. 1-nji iýundan bäri her hepdäniň çarşenbe güni «Aşgabat — Kazan — Türkmenabat» ugry boýunça uçuşlar amala aşyrylyp gelinýär.

 

Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri 10-njy iýunda duşuşar

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Teswirle