Türkmenistanda utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekedi gurlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyza iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda gurulýan we guruljak käbir möhüm taslamalar bilen tanyşdy. Energetika ministri Ç.Purçekow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynyň çäginde gurluşygy alnyp barylýan energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň baş meýilnamasy, toplumda gurulmagy göz öňünde tutulýan desgalaryň taslamalary, merkeziň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada hasabat … Continue reading Türkmenistanda utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekedi gurlar