Türkmenistanda tebigy gazyň eksporty artýar

«Türkmengaz» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmagyň depginini artdyrýar. Şu ýylyň dört aýynda ýer astyndan tebigy we ugurdaş gazyň 29 milliard kubmetre golaýy, ýagny geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 4 milliard kubmetrden gowragy çykaryldy. Ösüş depgini 116,2 göterime deň boldy. «Mawy ýangyjyň» eksporty 24 göterim ýokarlanyp, 14,6 milliard kubmetr artdy. … Continue reading Türkmenistanda tebigy gazyň eksporty artýar