TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, polkownik Gurbanmyrat Annaýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri  wezipesinden boşadyldy.

Döwlet Baştutanynyň gol çeken degişli resminamasy «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, polkownik Nazar Atagaraýew milli howpsuzlyk ministri wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti bu resminamalara Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde gol çekdi.

 

Ýene-de okaň

Hytaýda “Hytaý-Merkezi Aziýa” formatynyň çäklerinde birinji sammit geçiriler

Dünýäniň liderleri Türkmenistanyň Prezidentine gutlag hatyny iberdi

Şu gün – Halkara Nowruz güni

Teswirle