TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanda sanjymlar satyn alnar

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllar üçin sanjymlary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almak meýilnamasy tassyklandy. Türkmenistanyň Prezidenti bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wiodearagatnaşyk arkaly mejlisinde degişli Kararlara gol çekdi.

Bu resminama, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 2021-2025-nji ýyllar üçin sanjymlary we immunizasiýa enjamlaryny satyn almak meýilnamasyna gol çekmäge ygtyýar berdi.

Sanjymlary we enjamlary satyn almak Türkmenistan hökümeti bilen ÝUNISEF-iň arasynda 2015-nji ýylda gol çekilen özara düşünişmek hakyndaky ähtnamada hem öz beýany tapýar.

Täze elektron önümler: Telefon, router, kompýuter we split

 

Ýene-de okaň

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Teswirle