Türkmenistanda nobatdaky hususylaşdyrma ädimi

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde 26-njy noýabrda döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigi habar berildi. Bu barada ýurdumyzyň metbugat gazetlerinde degişli bildiriş çap edildi. Şol bildirişde bäsleşikli söwda esasynda hususylaşdyrylmagy göz öňünde tutulan 30 desga barada maglumatlar berlipdir. Bu gezekki bäsleşikli söwdada ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar, … Continue reading Türkmenistanda nobatdaky hususylaşdyrma ädimi