TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanda gowaça ekişine başlanýar

Düýn geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde  milli Liderimiz ýurdumyzda 2020-nji ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak we agrotehniki möhletde ýokary hilli ekiş geçirmek maksady bilen, ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alymlaryň we mehanizatorlaryň gatnaşmaklarynda ýurdumyzyň welaýatlarynda tejribe maslahatlaryny geçirmegi hem-de il içinde hormatlanylýan ýaşulularymyzyň gatnaşmaklarynda ýurdumyzyň welaýatlarynda—Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda şu ýylyň 25-nji martynda, Daşoguz welaýatynda bolsa 29-njy martynda gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi.

Ýene-de okaň

Owganystan TOPH taslamasyny başlamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy pudagyna goldaw

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Teswirle