TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Şu gün sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna” laýyklykda dürli maksatly plastik kartlaryň, şeýle hem ýol hereketlerini sazlaýjy dürli görnüşli yşyklandyryjylaryň we LED ýol belgileriniň önümçiligini ýola goýmak barada hasabat berildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, bu önümleriň öndürilmegi babatda degişli teklipler hödürledi.

Şeýle hem plastik önümlerini öndürijileriň işine goldaw bermek göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda polipropilenden we polietilenden önümleriň öndürýän kärhanalaryň onlarçasy hereket edýär.

 

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle