DÜNÝÄ

Türkmenistan-ÝB: energetika hyzmatdaşlygy boýunça duşuşyk

«Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türkmenistan-ÝB Energetika boýunça iş toparynyň mejlisine gatnaşdy.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine «Türkmennebit» döwlet konserniniň, «Türkmenenergo» döwlet elektrik energiýa korporasiýasynyň we Türkmenistanyň Brýusseldäki ilçihanasynyň wekilleri hem girdi. ÝB tarapyndan Ýewropa Komissiýasynyň energetika baş müdirliginiň, Ýewropanyň Daşarky hereket gullugynyň, Halkara hyzmatdaşlyk baş müdirliginiň, Howa boýunça baş müdirliginiň we ÝB-niň Söwda baş müdirliginiň wekilleri gatnaşdy.

Duşuşykda taraplar türkmenleriň gaz üpjünçilik ugurlaryny diwersifikasiýa etmek, metanyň zyňyndylary babatynda amaly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa desgalaryny üç esse ýokarlandyrmak we dünýäde energiýa netijeliligini iki esse ýokarlandyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Bellenip geçilişi ýaly, netijeliligi ýokarlandyrmak strategiýalary Türkmenistanyň Dubaýda COP28-de Global Metan borçnamasyna goşulýandygyny mälim etmeginiň çäginde möhüm mümkinçilikleri hödürleýär.

Türkmenistanyň wekiliýeti milli energiýa pudagynda gazanylan üstünlikler, kanuny esaslar, diwersifikasiýa tagallalary, durnukly we ekologiýa taýdan arassa energiýa çärelerine ygrarlylyk we gün energiýasy taslamasy barada hasabat berdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti bilen Ýewropa Energetika Komissiýasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Stefano Grassiniň arasynda gepleşik boldy. Duşuşyk tehnologiýa alyş-çalşygyna ünsi jemläp, Türkmenistan bilen ÝB-iň energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmeklige bagyşlandy. Ara alnyp maslahatlaşylan mowzuklar Merkezi Aziýa bilen ÝB arasyndaky gatnaşyklaryň taryhy mazmuny, Türkmenistanyň dünýä energiýa bazaryndaky mümkinçiliklerini, esasanam tebigy gaz gorlary we üpjünçilik mümkinçilikleri, dürli infrastruktura taslamalary we hyzmatdaşlyk meseleleri boldy.

Soňra türkmen wekiliýeti Ýewropanyň daşarky hereket gullugynyň energiýa diplomatiýasynyň baş geňeşçisi Tibor Stelbatskiý bilen duşuşdy. Söhbetdeşlikde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, Türkmenistandan metanyň zyňyndylaryny we tebigy gaz üpjünçiligini azaltmak meselesinde hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi.

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy