TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň demirgazyk paýtagty Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory Aleksandr Beglowy kabul etdi. Bu barada Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatorynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

TASS habarlar gullugynyň bellemegine görä, taraplar energetika, gämigurluşyk, oba hojalyk önümleri Sankt-Peterburga ibermek, infrastruktura taslamaryny gurmak ýaly ugurlardaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Beglow Türkmenistanyň oba hojalyk önümleriniň Sankt-Peterburgyň söwda nokatlarynda satylmagyna gyzyklanma bildirýändiklerini belledi. Şeýle hem öz tarapyndan Türkmenistana derman serişdeleri, elektronika, mikroelektronika, azyk we konditer önümlerini eksport etmäge taýýardyklaryny belledi.

Şeýle hem Türkmenistanda we Sankt-Peterburgda söwda öýleriniň açylmagyna babatda pikir alşyldy. Munuň ikitaraplaýyn ykdysayd hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga giň mümkinçilik berjekdigi aýdyldy.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle