MEDENIÝET

Türkmenistan bilen Özbegistan bilelikde çeper film surata düşürer

Golaýda paýtagtymyz Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Türkmen topragy — gadymy medeniýetleriň merkezi» atly halkara metbugat maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin goňşy Özbegistanyň kinematograflaryndan ybarat topar hem Aşgabatda geldi.

Halkara media forumyň çäklerinde türkmen we özbek kinematograflaryň arasynda gepleşikler geçirilip, onda Magtymguly Pyraga bagyşlanan çeper filmi bilelikde surata düşürmek mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Häzirki wagtda kinematograflar filmiň ssenariýasyny tassyklamak işini geçirýärler. Filmiň surata düşüriliş işlerini Magtymguly Pyragynyň dogduk mekany bolan Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Sumbar jülgesinde, şeýle hem Özbegistanyň Hywa hem-de Buhara şäherlerinde amala aşyrmak maksat edinilýär.

Bu çeper filmde baş keşbi türkmen aktýory ýerine ýetirer.

Çeper filmi döretmek türkmen halkynyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk ýubileýiniň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň hatarynda durýar.

Ýene-de okaň

Ýazky at çapyşyk möwsümine badalga

Türkmenistanda üýtgeşik käriziň üstünden baryldy

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda we Daşoguzda akapella konserti bolar

Aşgabatda kalligrafiýa sungatynyň sergisi açyldy

Türkmenistan Hindistanda Magtymgula bagyşlanan dokumental film surata düşerer