TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan we Owganystan üstaşyr ýük daşamakda hyzmatdaşlygyny ösdürer

Owganystanyň Daşary işler ministrliginiň Ykdysady gatnaşyklar müdirliginiň, Owganystanyň Ulag ministrliginiň, gümrük, söwda, nebit we gaz edaralarynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa, serhet we gümrük gulluklarynyň wekilleriniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda Türkmenistandan eksport edilýän nebit we gaz önümlerini Owganystanyň çäginden üstaşyr daşamaklygy ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle