TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Tatarystanyň nebitgaz forumyna gatnaşdy

Şu ýylyň 31-nji awgusty — 2-nji sentýabry aralygynda «Kazan Ekspo» halkara sergi merkezinde Tatarystanyň nebitgazhimiýa forumy — 2022 (TNF — 2022) geçirildi. Oňa 2 müňden gowrak adam, şol sanda ýurdumyzdan «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsullygynyň resmi saýtynda habar berilýär.

TNF — 2022-niň gün tertibine laýyklykda, ýangyç-energetika toplumynda pes uglerodly, «ýaşyl» ykdysadyýete geçmek, importuň ornuny tutýan önümçilikleri döetmek, ýangy-energetika toplumyny sanlylaşdyrmak ýaly ugurlar boýunça giň gerimli pikir alyşmalar geçirildi.

3 gün dowam eden forumyň çäklerinde «TatOilExpo» halkara serisi hem guraldy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň nebitgaz pudagynda öňdebaryjy kompaniýalary gatnaşdylar.

Ýene-de okaň

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Ilon Mask ABŞ-nyň milliarderleriniň sanawynda birinji orunda

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

Teswirle