BIZNES

Türkmenistan Täjigistanda Söwda öýüni açmagy meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň obasenagat we balykçylyk bölüminiň wekilleri Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde gepleşikler geçirdi. Türkmenistanyň Täjigistandaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy M. Baýramdurdyýew Täjigistanyň Ykdysady ösüş we söwda ministrliginiň Daşary ykdysady gatnaşyklary müdirliginiň başlygy D. Şarifi bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Täjigistanyň paýtagty Duşenbe şäherinde Söwda öýüni açmak meselesi boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu taslama barada maslahatlaşylyp, ikitaraplaýyn söwdanyň möçberini artdyrmak meselelerine garaldy.

Söwda öýüniň türkmen hususy önüm öndürijilerine özüniň önümlerini Täjigistanyň bazaryna çykarmaga mümkinçilik berer.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar