Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklarynyň “ýol” kartasy düzüler

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza döwlet sapary bilen Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda ýokary derejede türkmen-täjik gepleşikleri geçirildi. Onuň jemleri boýunça iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine döwlet … Continue reading Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklarynyň “ýol” kartasy düzüler