JEMGYÝET

Türkmenistan Russiýadaky terrorçylykly hereketi berk ýazgardy

Türkmenistan 2024-nji ýylyň 22-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa oblastynyň Krasnogorsk şäherindäki “Korkus siti holl” konsert zalynda amala aşyrylan terrorçylykly hereketi berk ýazgardy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň beren beýanatynda bellenilip geçilýär.

Şeýle hem beýanatda bu terrorçylykly hadysada gurban bolanlaryň ýakynlaryna we dogan garyndaşlaryna çuňňur gynanç bildirildi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary dileg edildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki “Korkus siti holl” konsert zalynda bolup geçen partlama hem-de köp sanly adam pidalaryna getiren pajygaly waka zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.

Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň ýüze çykmalaryny iň berk ýazgarmak bilen bir hatarda dünýä jemgyýetçiliginiň bu hereketlere garşy göreş we ýok etmek tagallalaryny doly goldaýar.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri

Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi geçirildi

“Galkynyş” tans topary Türkiýede 2-nji orny eýeledi

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunçylyk namalaryny kabul etdi

Messili Argentina – Kopa Amerikanyň çempiony

Ata Watan Eserleri