Türkmenistan özüniň eksportda gazananlaryny görkezer

27-28-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Oňa ýurdumyzyň öňdebaryjy önüm öndürijileri gatnaşarlar. Guramaçy bolup  Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy çykyş edýär. Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň sergi zalynda “janly” görnüşde geçiriler. Munuň özi gatnaşyjylara we myhmanlara hyzmatdaşynyň teklipleri bilen has giňden tanyşmaga we hödürlenýän eksport harydynyň hiline baha bermäge ýardam eder. … Continue reading Türkmenistan özüniň eksportda gazananlaryny görkezer