TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Türkmenistan özbek kondisionerlerini satyn alýar

Türkmenistan Azerbaýjan we Russiýa bilen birlikde 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde özbek kondisionerlerini esasy import edijileriň biri boldy. Bu barada Özbegistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň saýtynda habar berilýär.

Pudaklaýyn edaranyň habaryna görä, Özbegistan şu ýylyň birinji dört aýynda daşary ýurtlaryň sekizisine jemi 3,6 million dollarlyk kondisioner iberdi, munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 2,5 million dollar köpdür.

Azerbaýjan has köp – 2,4 million dollarlyk kondisioner satyn aldy. Russiýa 315,9 müň dollarlyk kondisioner import edip ikinji, Türkmenistan 304,4 müň dollarlyk import bilen üçünji orunda barýarlar. Şeýle hem Täjigistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa we Ýemen özbek kondisionerlerini alyjylardyr.

 

 

Türkmenistanyň “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanuny güýje girdi

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle