Türkmenistan-Özbegistan: suw ulgamynda hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň suw hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen bölegini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda gol çekilen resminama … Continue reading Türkmenistan-Özbegistan: suw ulgamynda hyzmatdaşlyk