TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Owganystanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi

Owganystanyň mlli statistika we habarlar müdirliginiň (NSIA) çap eden maglumatlaryna görä, 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde Türkmenistan OYR-niň iri söwda hyzmatdaşlarynyň onusynyň hataryna girdi.  Ýurdumyzdan ugradylan harytlaryň 70 göterime golaýy nebitgaz toplumynyň önümleridir. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 64 million dollaryna golaý boldy.

Hususan-da, şu ýylyň ilkinji üç aýynda Türkmenistandan Eýrana A-80 benziniň 8 müň tonna golaýy hem-de awtoulag benzininiň beýleki görnüşleriniň 45 müň tonnadan gowragy, şeýle hem suwuklandyrylan gazyň 40 müň tonna golaýy ugradyldy.

Geçen ýylyň şol döwri bilen deňeşdireniňde iberilen dizel ýangyjynyň hem möçberi ep-esli artyp, 28 müň tonnadan gowrak boldy. Mundan başga-da, owgan işewürleri tehniki nebit ýaglaryny, polietilen, polipropilen, propan we beýleki önümleri satyn aldylar.

Çeşme: tngizt.gov.tm

 

30-nji iýul – Bütindünýä dostluk güni

 

 

Ýene-de okaň

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky söwda dolanyşygy 296% ýokarlandy

Teswirle