Türkmenistan Owganystanda TOPH taslamasyny ara alyp maslahatlaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Owganystanyň Hyrat şäherinde saparda bolup, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisi taslamasy boýunça işleri işjeňleşdirmäge degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşýar. Bu barada Owganystanyň “Pajhwok Afghan News” internet neşiri habar berýär. Hyradyň Söwda-senagat edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky … Continue reading Türkmenistan Owganystanda TOPH taslamasyny ara alyp maslahatlaşýar