DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga gatnaşar

Şu ýylyň 30-31-nji maý aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan boýunça duşuşyga gatnaşar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Merkezi Aziýa döwletleriniň we Ýewropa Bileleşiginiň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň nobatdaky duşuşygyna gatnaşar.

Şeýle formatdaky duşuşyk soňky gezek şu ýylyň 22-23-nji fewralynda Daşkent şäherinde geçirildi.

Şeýle hem Owganystanyň howpsuzlygy boýunça dialogyň mejlisi geçiriler. Oňa Eýranyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

 

Galla oragyna badalga berler

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýadaky ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Türkmenistanyň Gruziýadaky ılçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirdi

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi