MEDENIÝET

Türkmenistan halkara “Turan” film festiwalyna gatnaşýar

Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde halkara “Turan” film festiwaly öz işine başlaýar. Oňa Türkmenistandan  Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň wekili, režissýor Sahysalyh Baýramow myhman hökmünde gatnaşýar.

Şeýle hem Türkmenistandan birnäçe filmler “Gyzyl alma” şygary bilen geçirilýän festiwalyň çäklerinde kino muşdaklaryna görkezmek üçin hödürlendi.

Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Kino baş müdirliginiň, TÜRKSOÝ halkara guramasynyň we Ege uniwersitetiniň bilelikde gurnaýan kinofestiwaly üçin 77 döwletden 1055 film hödürlendi.

Türki döwletleriň arasyndaky medeni hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak maksady bilen geçirilýän festiwalyň çäklerinde kinolaryň bäsleşigi, söhbetdeşlikler, surat sergisi, konsert maksatnamasy we beýleki birnäçe medeni çäreler göz öňünde tutulýar.

Bu festiwala hödürlenen filmler tejribeli emin agzalary tarapyndan seljeriler we kinolar 13 ugur boýunça degişli baýraklara mynasyp bolar.

 

Ýene-de okaň

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler

«Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinde amerikan agşamy