TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan–Gruziýa: nebit önümleriniň eksporty artýar

Şu ýyl Türkmenistanda öndürilýän önümleriň Gruziýa iberilen mukdary 2,5 essä golaý ýokarlandy.

Gruziýanyň Nebit önümleri boýunça importçylar birleşiginiň habar berşi ýaly, şu ýylyň alty aýynda awtoulag benzininiň we dizel ýangyjynyň uly mukdary Rumyniýadan, Türkmenistandan we Russiýadan gelip gowuşdy. Hususan-da, işewürler ýurdumyzdan şol nebit önümleriniň 122,6 müň tonnasyny satyn aldylar, bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwründäkiden 72,3 müň tonna köpdür. 2019-njy ýyl bilen deňeşdireniňde iberilen önümleriň mukdary 3 essä golaý ýokarlandy.

Business Media Georgia habarlar agentligi öz nobatynda şu ýylyň birinji çärýeginde awtoulag benzinini we dizel ýangyjyny eksport eden  döwletleriň sanawyny çap etdi.

Sanawyň başyny Türkmenistan çekýär: üç aýyň dowamynda ýurdumyzdan satyn alynan nebit önümleriniň umumy bahasy 32 million dollara deň boldy.

Şu ýylyň birinji ýarymynda Türkmenbaşynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynda awtoulag benzininiň dürli görnüşleriniň 930 müň tonna golaýynyň we dizel ýangyjynyň 800 müň tonnadan gowragynyň öndürilendigini bellemek gerek.

Çeşme: tngizt.gov.tm

Türkmenistandan Russiýa: 3 günde 2 ýörite uçar gatnawy

 

 

 

Ýene-de okaň

Bolgariýa Azerbaýjandan tebigy gaz satyn alar

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Hindistanyň söwda dolanyşygy 114 million dollara deňdir

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

Teswirle