SPORT

Türkmenistan – Gonkong duşuşygynyň petekleri satlykda

Dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyrynyň çäginde Türkmenistan bilen Gonkongyň futbol ýygyndylarynyň arasynda geçiriljek duşuşygyň petekleri satuwa çykdy.

Duşuşyk 11-nji iýun güni Aşgabat şäherindäki «Aşgabat» stadionynda başlanar. Onuň sagat 20:00-da başlanmagyna garaşylýar. Duşuşygyň peteklerini stadionyň kassasyndan satyn alyp bolar.

Kassanyň iş tertibi: Ir sagat 09:00-dan agşam 21:00-a çenli (dynç günsüz).

Petekleriň bahasy: 30 manat.

Ýene-de okaň

Ronaldodan özboluşly täze rekord

Futbol şüweleňi: Ýewropa çempionaty başlaýar

Ata Watan Eserleri

Tramp: Habib örän akylly, oňa uly geljek garaşýar

Ata Watan Eserleri

Antonio Konte “Napoliniň” baş tälimçisi boldy

Çerçesow Gazagystanyň milli ýygyndysyna tälim berer

Mareska “Çelsi” toparyna tälim berer