TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan Germaniýa yzygiderli uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý, Russiýa Federasiýasynyň Moskwa we Tatarystanyň Kazan şäherinden soňra “Türkmenistan” awiakompaniýasy Germaniýanyň Frankfurt şäherine yzygiderli uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýdy. Bu barada “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň sorag-jogap gullugy habar berdi.

Awiakompaniýanyň sorag-jogap gullugynyň habar bermegine görä, uçar gatnawlary her hepdäniň çarşenbe we şenbe günleri Aşgabat-Frankfurt-Türkmenabat ugyr boýunça ýerine ýetiriler. Berlen maglumata görä, awiapetekleri Aşgabadyň awiakassalaryndan satyn almak bolar.

Türkmenistandan Germaniýa biletiň bahasy 5705 manat, Germaniýadan Türkmenistana bolsa 6070 manat.

Ýolagçy gatnawlary koronawirus pandemiýays sebäpli girizilen çäklendirmeler sebäpli 2 ýyldan gowrak wagtdan soňra täzeden dikeldildi.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy kem-kemden halkara uçar gatnawlary dikeldýär. Dubaýdan, Kazandan we Moskwadan soňra Frankfurt şäherine hem uçuşlar başlaýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana boljak döwlet sapary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Teswirle