Türkmenistan BSG-niň agzalygy üçin resmi taýdan ýüz tutdy

Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmak üçin resmi hatyny gowşurmak dabarasy BSG-niň merkezinde geçirildi. “orient.tm” neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň BSG-niň baş direktory Ngozi Okonjo-Iwealanyň adyna iberen haty Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky wekilhanasynyň hemişelik wekili Atageldi Haljanow tarapyndan gowşuryldy. Türkmenistanyň bu gurama agza bolmak üçin … Continue reading Türkmenistan BSG-niň agzalygy üçin resmi taýdan ýüz tutdy