TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Brýusselde Owganystan boýunça duşuşyga gatnaşdy

Belgiýa Patyşalygynyň paýtaty Brýussel şäherinde Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Owganystan boýunça ýörite wekilleriniň 3-nji mejlisi geçirildi. Bu mejlise Türkmenistanyň adyndan daşary işler ministri Wepa Hajiýew gatnaşdy.

Çäräniň gün tertibine Owganystandaky häzirki ýagdaýyň çäginde sebit howpsuzlygy we owgan halkyna yzygiderli kömek bermek üçin taraplaryň hyzmatdaşlygy meseleleri girizildi. Brýussel ýygnagyna gatnaşyjylar Owganystandaky dowamly parahatçylygy we durnukly ösüşi goldaýandyklaryny tassykladylar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Owganystanda uzakmöhletli durnuklylygy ýola goýmakdaky ähmiýeti we owgan halkyna halkara ynsanperwer kömeginiň netijeli berilmegi aýratyn bellendi.

Çäräniň ahyrynda gatnaşyjylar bilelikdäki beýannama kabul etdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Halkara guramalar Arkadag şäherine gyzyklanma bildirýär

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidenti Belgiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle