TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan BMG-niň birnäçe düzümlerine agzalygyny öňe sürýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň käbir düzümlerine özüniň agzalygyny öňe sürýär.

Türkmenistanyň agzalygyny öňe süren BMG-niň möhüm birnäçe düzümleri şeýle:

  • 2031-2032-nji ýyllar Howpsuzlyk geňeşi;
  • BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygy;
  • 2026-2028-nji ýyllar üçin EKOSOS;
  • 2024-2026-njy ýyllar üçin BMG-niň Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji geňeşi;
  • 2025-2028-nji ýyllar üçin Statistika komissiýasy.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle