TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistan bilen Ysraýylyň saglyk ulgamynda hyzmatdaşlyk

2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow bilen Ysraýyl Döwletiniň Saglygy goraýyş ministri Ýuliý Edelşteýniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Ysraýyl Döwletiniň Saglygy goraýyş ministrliginiň arasynda 2021-2025-nji ýyllar üçin saglygy goraýyş we lukmançylyk ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk Meýilnamasyna gol çekmek dabarasy boldy. Taraplar gol çekilen resminamanyň iki ýurduň arasynda saglygy goraýyş we lukmançylyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň has-da ösmegine ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.

Şeýle hem, taraplar dünýäde COVID-19 pandemiýasy bilen bagly çylşyrymly ýagdaýlar tamamlanandan soňra, özara saparlary gurnamak barada garaýyşlary beýan etdiler.

 

THY: içerki gatnawlar üçin rugsatnama

 

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle