BIZNES

Türkmenistan bilen Russiýa Hytaýa tebigy gaz ibermekde öňdeligi eýeleýär

Russiýa Federasiýasy şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda turba geçirijiler arkaly Hytaýa 1,3 milliard dollar möçberinde tebigy gaz iberdi. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 13 göteirm köpdür. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük müdirligi habar berýär.

“TASS” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Russiýa tebigy gazy ibermek möçberinde Türkmenistandan yzda barýar. Türkmenistanyň bu döwürdäki iberen tebigy gazynyň möçberi 1,6 milliard dollara deňdir. Bu sanawda üçünji orunda Mýanma bolup, onuň möçberi 245,9 million dollara deňdir.

2023-nji ýylda Russiýa Hytaýa tebigy gaz eksportunyň möçberi 6,4 milliard dollara deň boldy. Geçen ýyl “Gazprom” kompaniýasy “Sila Sibir” gaz geçirijisi arkaly Hytaýa 22,7 milliard kubmetr tebigy gaz iberdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar