BIZNES

Türkmenistan bilen Özbegistan halkara gatnawlarynda wiza amallaryny ýeňilleşdirer

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, Özbegistan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň wekilleriniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.

Iş duşuşygynyň dowamynda iki döwletiň halkara gatnawlaryna gatnaşyjylary üçin wiza amallaryny ýeňilleşdirmek bilen bagly meselelere seredildi we ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

Owgan işewürleri Türkmenbaşy halkara portunyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanýar

Özbegistan Respublikasynyň haryt-çig mal biržasy bilen hyzmatdaşlyk

“Arterail” kompaniýasynyň wekiliýeti Türkmenistana çagyryldy

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

Halkara hususy hukugynyň kadalary ornaşdyrlar : Şertnama-hukuk kanunçylygy kämilleşdiriler

Baş Redaktor

Donald Tramp sport aýakgaplarynyň önümçiligini ýola goýdy