TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan bilen Azerbaýjan ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny pugtalandyrar

Göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Azerbaýjan Respublikasynyň Sanly ösüş we ulag ministrliginiň ýanyndaky guryýer ulaglar agentliginiň wekilleriniň arasynda awtomobil ulaglary boýunça türkmen-azerbaýjan garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Mejlisiň dowamynda taraplar hyzmatdaşlygy ösdürmäge we ýurtlaryň arasynda ýük gatnawlaryny artdyrmaga gönükdirilen birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan “Ýewraziýa – biziň öýümiz” sergisine gatnaşýar

Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezi dörediler

«PETRONAS Çarigali» işe çagyrýar

Teswirle