TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin Durnukly ösüş boýunça foruma gatnaşdy

2023-nji ýylyň 27-30-njy martynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş Ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynda (UNESCAP) Türkmenistanyň hemişelik wekili M.Maşalow, Taýland Patyşalygynyň Bangkok şäherinde geçirilýän Aziýa we Ýuwaş Ummany sebiti üçin Durnukly ösüş boýunça 10-njy forumynyň işine gatnaşdy.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle