TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Azerbaýjandaky halkara lukmançylyk sergisine çagyrylýar

Azerbaýjanyň sebitleýin lukmançylyk bölümleri dolandyrmasy we “Caspian Event Organisers” tarapyndan 2022-nji ýylyň 3-5-nji noýabrynda Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde “Medinex 2022” halkara lukmançylyk sergisini gurnaýar. Türkmen tarapyndan gyzyklanma bildirýänler bu sergä gatnaşmaga çagyrylýar.

Email: medinex@ceo.az

Daşary işler ministrligi: +99312445684; +99312445692

Ýene-de okaň

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Altyn teňňeleri satyn almak üçin ilkinji bankomat

Türkmenistan-ABŞ: golf kluby dörediler

Teswirle