SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Jidda we Hoşimin şäherlerine awiapetekleriň onlaýn-satuwyny açdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy turkmenistanairlines.tm resmi web saýtynda Jidda (Saud Arabystany) hem-de Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň onlaýn-satuwyny ýola goýdy.

Aşgabat — Jidda ugrunyň awiapeteginiň bahasy — 4322,5 TMT, yzyna amala aşyrylýan gatnawyň (Jidda — Aşgabat) awiapeteginiň bahasy bolsa — 4383 TMT barabardyr. Bu howa gatnawlary 16-njy fewraldan başlap, hepdede 2 gezek tertibinde ýola goýlar.

Aşgabat — Hoşimin ugrunyň awiapeteginiň bahasy — 6002,5 TMT, yzyna amala aşyrylýan gatnawyň bahasy — 6047,5 TMT diýlip kesgitlenen. Bu ugurlar boýunça howa gatnawlary 5-nji martdan başlap, hepdede 2 gezek ýerine ýetiriler.

Şeýle-de «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň saýtynda ýakynda Abu-Dabi (BAE), Kuala-Lumpur (Malaýziýa) hem-de Milan (Italiýa) şäherlerine howa gatnawynyň petekleriniň onlaýn-satuwy elýeterli boldy.

Awiapetekleri «Altyn asyr» bank kartlaryndan töleg geçirmek arkaly satyn alyp bolýar.

Ýene-de okaň

BAE we Müsür 35 milliard dollarlyk syýahatçylyk zolagy gurar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: arzanlandylan biletleriň bahalary

Ata Watan Eserleri

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: 4 ugur boýunça biletleri arzanladýar

Ilçi Ferrari: Aşgabat-Milan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawlary ýola goýlar

Aşgabat-Jidda aralygyna ilkinji ýolagçy uçary gatnawyny ýerine ýetirdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Kuala-Lumpura ilkinji uçuşy ýerine ýetirdi

Ata Watan Eserleri