TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: halkara uçar gatnawlaryň täze tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2023-nji ýylyň 1-nji maýyndan güýje giren halkara uçuşlaryň täze tertibini çap etdi.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy häzirki wagtda  uçarlary 8 ýurda 9 ugur boýunça halkara uçar gatnawlaryny ýerine ýetirýär.

Awiakompaniýanyň halkara gatnawlarynyň ugry Almaty (Gazagystan), Dubaý (BAE), Deli (Hindistan), Maýn boýundaky Frakfurt (Germaniýa), Kazan (Russiýa), Moskwa (Russiýa), London (Angliýa), Pekin (Hytaý) we Stambul (Türkiýe) şäherlerini öz içine alýar.

Ugry Uçuş belgisi Uçuş güni Uçuş wagty Gonýan wagty
Aşgabatdan uçuş tertibi
Aşgabat – Almaty T5-715 2 22-30 *02-00
Aşgabat – Almaty T5-717 4 09-05 12-35
Aşgabat – Dubaý T5-817 1 12-00 13-30
Aşgabat – Dubaý T5-811 5 17-00 18-30
Aşgabat – Deli T5-537 7 05-15 09-05
Aşgabat – Frankfurt T5-463 6 11-20 14-20
Aşgabat – Kazan T5-737 3 15-15 16-30
Aşgabat – London T5-421 3 13-00 15-50
Aşgabat – Moskwa T5-703 2 19-15 21-15
Aşgabat – Moskwa T5-723 5 05-05 07-05
Aşgabat – Moskwa T5-725 3 18-50 20-50
Aşgabat – Moskwa T5-705 6 13-10 15-10
Aşgabat – Pekin T5-603 2 01-20 10-50
Aşgabat – Pekin T5-607 5 17-20 *03-20
Aşgabat – Pekin T5-605 7 02-50 12-20
Aşgabat – Stambul T5-901 3 05-50 08-10
Aşgabat – Stambul T5-921 1,4,5 18-40 20-40
Aşgabat – Stambul T5-985 6 14-10 16-10
Aşgabat – Stambul T5-927 7 22-20 *00-20
Aşgabat şäherine uçuş tertibi
Almaty – Aşgabat T5-716 3 03-40 05-10
Almaty – Aşgabat T5-718 4 14-00 15-50
Dubaý- Aşgabat T5-818 1 14-45 18-15
Dubaý- Aşgabat T5-812 5 19-50 23-20
Deli- Aşgabat T5-538 7 10-35 14-15
Frankfurt- Aşgabat T5-464 6 15-50 *00-20
Kazan- Aşgabat T5-738 3 18-05 23-05
London- Aşgabat T5-422 3 17-50 *04-00
Moskwa- Aşgabat T5-704 2 22-45 *04-35
Moskwa- Aşgabat T5-724 5 08-35 14-25
Moskwa- Aşgabat T5-726 4 22-20 *04-10
Moskwa- Aşgabat T5-706 6 17-10 23-00
Pekin- Aşgabat T5-604 2 12-20 16-20
Pekin- Aşgabat T5-608 6 04-50 08-50
Pekin- Aşgabat T5-606 7 13-50 17-50
Stambul- Aşgabat T5-902 3 09-45 15-35
Stambul- Aşgabat T5-922 1,4,5 22-15 *04-05
Stambul- Aşgabat T5-986 6 17-40 23-30
Stambul- Aşgabat T5-928 1 02-00 07-50
* – Ertesi gün geliş wagty

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle