TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň täze tertibini mälim etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlaryň täze tertibini mälim etdi. Has takygy, awiakompaniýanyň resmi saýtynda Aşgabadyň, Türkmenbaşynyň we Türkmenabadyň howa menzilleri arkaly amala aşyrylýan halkara gatnawlaryň tertibi paýlaşyldy.

Häzirki wagtda «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabatdan Dubaýa (BAE), Maýn boýundaky Frankfurt (Germaniýa), Stambula (Türkiýe), Kazana (Tatarstan, RF) hem-de Moskwa (RF) uçuşlary amala aşyrýar. Bu gatnawlar gaýdyşyn Türkmenbaşynyň (KRW) ýa-da Türkmenabadyň (CRZ) howa menziline gonýarlar.

Uçuşlaryň tertibi 30-njy oktýabrdan hereket edip başlady. Her bir howa menzili üçin ýerli wagt görkezilen.

Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Aşgabat – Dubaý T5-817 1 19-10 20-40
Aşgabat – Dubaý T5-819 3 07-55 09-25
Aşgabat – Frankfurt T5-463 6 12-05 14-05
Aşgabat – Frankfurt T5-467 3 14-40 16-40
Aşgabat – Kazan T5-737 4 07-30 09-00
Aşgabat – Kazan T5-735 7 21-35 23-05
Aşgabat – Moskwa T5-703 2 20-50 22-45
Aşgabat – Moskwa T5-709 5 06-50 08-45
Aşgabat – Stambul T5-901 1 07-35 09-35
Aşgabat – Stambul T5-921 3 19-15 21-15
Aşgabat – Stambul T5-921 4 19-15 21-15
Aşgabat – Stambul T5-985 6 14-20 16-20

 

Türkmenabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Dubaý – Türkmenabat T5-818 1 22-10 *02-10
Dubaý – Türkmenabat T5-820 3 10-45 14-45
Kazan – Türkmenabat T5-738 4 11-00 16-30
Kazan – Türkmenabat T5-736 1 00-35 06-05

 

Türkmenbaşy halkara howa menziline amala aşyrýan ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçýan wagty Gonýan wagty
Moskwa – Türkmenbaşy T5-704 3 00-15 05-35
Moskwa – Türkmenbaşy Т5-710 5 10-35 15-55
Stambul – Türkmenbaşy T5-902 1 11-10 16-10
Stambul – Türkmenbaşy T5-922 3 22-50 *03-50
Stambul – Türkmenbaşy T5-922 4 22-50 *03-50
Stambul – Türkmenbaşy T5-986 6 17-50 22-50

 

* – Gonýan wagty indiki gün

Ýene-de okaň

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

Ata Watan Eserleri

Teswirle