TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmenistan-ABŞ: bilim ulgamynda ähtnama gol çekiler

ABŞ-nyň Nýu-Meksiko uniwersiteti bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň arasynda göni wideoargatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu barada institutyň resmi saýtynda habar berilýär. Oňa iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen ABŞ-nyň Nýu-Meksiko uniwersitetiniň arasynda teklip edilen Özara düşünişmek barada Ähtnamanyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Taraplar şeýle hem Ähtnamanyň teksti geljekde ylalaşylan halatynda şu ýylyň 23-24-nji oktýabrynda ABŞ-nyň Albukerke şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň dowamynda gol çekişmek mümkinçiliginiň boljakdygyny belläp geçdiler.

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

«Ýylyň talyby-2023» bäsleşiginiň ýeňijisi belli boldy

Teswirle