Türkmenistan: 31 milliardlyk tebigy gaz eksporty

Şu ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kubmetrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kubmetr köpdür.  Bu barada Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Tebigy gazyň gazylyp alynmagynyň artdyrylmagy dünýä bazarynda ekologiki taýdan arassa ýangyja bolan islegiň ýokarlanýandygy bilen … Continue reading Türkmenistan: 31 milliardlyk tebigy gaz eksporty