TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan 10 aýda Gruziýa 54,9 müň tonna awiasion ýangyç eksport etdi

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda Gruziýa awiasion ýangyjynyň 54,9 müň tonnasyny eksport etdi diýip, Gruziýanyň Nebit önümlerini import edijileriniň birleşmesi habar berýär. Şu ýylyň on aýynda Gruziýa 73,5 müň tonna uçar ýangyjyny import etdi.

Gruziýa eksport edilen bu önümiň jemi möçberiniň 74,7%-i Türkmenistanyň paýyna düşdi. Şeýlelikde, ýurdumyz Gruziýa awiasion ýangyjy eksport etmekde lider boldy.

Degişli döwürde Gruziýa uçar ýangyjyny eksport etmek boýunça Azerbaýjan ikinji orny (12 müň tonna), Italiýa bolsa üçünji orny (10 müň 500 tonna) eýelediler.

Şeýle hem habar berlişi ýaly, önümiň importy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 54,7% ýokarlandy.

Birleşmäniň bellemegine görä, Gruziýada uçar ýangyjynyň importynyň ep-esli ýokarlanmagyna howa gatnawlarynyň dikeldilmegi sebäp boldy. Bu ösüş ýakyn aýlarda dowam eder diýlip çaklanylýar.

Belleäp geçsek, Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda benziniň we dizel ýangyjynyň 122,6 müň tonnasyny Gruziýa eksport etdi. Bu görkeziji Gruziýanyň benzin we dizel ýangyjynyň importynyň umumy möçberiniň 23%-ni düzdi.

 

Haýsy şäher ilki “Metaverse” dünýäsine gadam basar?

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle