«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris. Türkmenistanyň çäginde: «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň Baş gullugy ş.Aşgabat Oguzhan köçesi 211 tel: +99312 39-17-01 faks: +99312 95-73-91 E-mail: gavs@turkmenarlines.com Daşoguz halkara howa menzili 746300, ş.Daşoguz, Daşoguz halkara howa menzili tel: … Continue reading «Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri