TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Türkmenhimiýa” döwlet konserninden halkara bäsleşik

Türkmenistanda dökünleriň we dürli himiýi önümleriň öndürilmegine gözegçilik edýän Türkmenhimiýa” döwlet konserni täze halkara bäsleşigini yglan etdi. Döwlet konsernini Marykarbamid zawodynyň çäklerinde ýyllyk kuwwaty 20000 tonna bolan metanol we karbamid-formaldegid konsentrat “UF-85” öndürýän önümhananyň gurluşygy we taslamasy babatda bäsleşige çagyrýar.

Bäsleşige gatnaşmak üçin goşulan baha üçin salgydy hasaba almazdan 1150 ABŞ dollary möçberinde töleg töläp, resminamalar alyp bolar. Ýüz tutmagyň möhleti 15-nji oktýabrdan soňra 30 günüň dowamynda amala aşyrylyp bilner.

Habarlaşmak üçin: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 132

(+99312) 39 01 02/58/64.

Elektron salgysy: th.gurlushyk@online.tm;

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle