IŞ ORUNLARY & TENDERLER

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni halkara bäsleşik yglan etdi

Ýurdumyzyň “Türkmenhimiýa” döwlet konserni satyn almak babatda halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Halkara bäsleşigine laýyklykda:

Lot 5 – Karbamidformaldegid konsentratyny satyn almak göz öňünde tutulýar.

Basleşige gatnaşmak üçin “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň edarasyna ýüz tutup bolar.

Oňa gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz gün) senenama günüň dowamyna çenli kabul edilýär. Bäsleşigiň resminamalar toplumyny 200 ABŞ-nyň dollaryny töläp alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 12 39-01-83, 39-01-71, 39-01-82, 39-01-14.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýy, 3-nji gat, 324-nji otag

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

Okap bilersiňiz  “Matriks” filminiň 4-njisi surata düşüriler

 

 

Ýene-de okaň

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň Daşoguz Halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Azerbaýjandaky ilçihanasynyň täze binasy gurlar

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumy: 20 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

Ata Watan Eserleri

“Petronas”: täze iş ornuny hödürleýär

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar