TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenbaşy porty Özbegistan bilen Azerbaýjany üstaşyr ýük daşamalary bilen baglanyşdyrýar

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Özbegistandan Azerbaýjana çenli “AZERMASH SP” LLС kompaniýasy üçin ýüzden gowrak  ätiýaçlyk şaýlary ýüklenen 40 futlyk konteýnerleri daşamak üçin üstaşyr nokadyna öwrüldi.

Awtoulag pudagynda ulanylýan ätiýaçlyk şaýlary “UzAVTO MOTORS” paýdarlar jemgyýeti tarapyndan iberildi, portdan ýük daşamalaryny amala aşyrmak bolsa,  “Türkmenistanyň Ulag logistika merkezi” PJ tarapyndan amala aşyryldy.

“Deňiz Söwda floty” 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenbaşy – Baku – Türkmenbaşy ugry boýunça konteýner daşamalaryny amala aşyrmak üçin “Balkan” gämisini fider gatnawyny amala aşyrmak üçin ýola goýdy. Bu fider gatnawynyň ýola goýulmagy, ýurdumyzyň üstaşyr mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga ýardam berer.

Ýene-de okaň

Türk kompaniýasy tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň ikinji tapgyryna gatnaşmakçy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

“Dragon Oil” kompaniýasyna maýa goýum teklipleri hödürlendi

Teswirle